Les 11 – Durf te kiezen

Print Friendly

keuze

De cursus is inmiddels een aardig eind gevorderd. Je hebt veel informatie verwerkt over verschillende onderwerpen binnen het christelijk geloof. Als het goed is, heb je daarbij ontdekt dat één en ander ook betrekking heeft op jou persoonlijk. De Bijbel is geen algemene ‘brief ter kennisgeving’, maar een persoonlijke uitnodiging van God aan jou. Een uitnodiging die je kunt aannemen of niet. Je wordt als het ware voor een keuze gesteld. Dat kan bepaalde weerstanden oproepen (zie Les 9). Maar het kan je ook veel opleveren. Daarvan heb je in Les 10 een idee gekregen: een eeuwig leven, zingeving, rust en vrede, de Heilige Geest, herstel van wat kapot is, en volmaakte liefde.

Aan het eind van Les 10 ben je ook uitgenodigd om de balans op te maken voor jezelf, op basis van de afgelopen twee lessen. Misschien ben je er al uit, misschien nog niet. Hoe dan ook: de bal ligt nu bij jou. Alleen jij zelf kunt een keuze maken. Maar bedenk wel: ‘niets doen’ is ook een keuze…

Les 11 staat dan ook in het teken van de vraag: Ingaan op Gods aanbod of niet? En wat zijn mogelijke vervolgstappen?


Hieronder vind je achtergrondinformatie bij het onderwerp. Het is de bedoeling dat je die vóóraf doorneemt, om je optimaal voor te bereiden op de bijeenkomst.


Kort samengevat
In het begin heeft God alles gemaakt: het hele universum, inclusief de aarde en alles daarop. En alles was mooi en goed. Maar de kroon op Gods schepping was de mens.

De mens was geschapen met een vrije wil, met een eigen verantwoordelijkheid. In eerste instantie koos de mens ervoor om te leven in een open relatie met God. En zo genoten ze van elkaar; van het samenzijn, de intimiteit en de verbondenheid. Precies zoals God het had bedoeld.

Toch koos de mens op een bepaald moment anders. De mens koos ervoor om tegen Gods wil in te gaan. Daardoor kwam er een scheiding tussen God en de mens, een diepe kloof. De mens kwam alleen te staan. De gevolgen waren duidelijk: angst, liefdeloosheid, boosheid, egoïsme, leegte en gemis.

Maar dat was niet Gods bedoeling. Daarom liet Hij de mens niet helemaal los. God ging over op ‘plan B’…

De straf voor de zonde moest wel worden betaald. God is immers rechtvaardig. Maar God is ook genadig! En dus zorgde Hij zélf voor een oplossing: Hij stuurde Zijn Zoon naar de aarde. Jezus offerde zich letterlijk op, liet zich martelen en stierf uiteindelijk aan het kruis. Zo werd de straf voldaan die de mens had verdiend.

En dankzij die genade is het weer mogelijk voor de mens om in een relatie te leven met God. Jezus’ opstanding uit de dood laat zien dat de dood overwonnen is, en dat de weg open is naar een eeuwig leven met God. Ook voor jou!

Jij mag kiezen
Het is duidelijk dat God het initiatief neemt om de relatie tussen Hem en de mens te herstellen. God nodigt ons uit. Ook jou! Lees bijvoorbeeld Openbaring 3:20, Openbaring 22:17 en Johannes 7:37.

Het is aan jou om te beslissen wat je hiermee doet. Zoals eerder gezegd: God wil geen ‘gedwongen’ relatie. Je hebt en houdt vrije wil om je eigen keuze te maken. Dus je kunt op Gods uitnodiging ingaan of niet. God zal je keuze respecteren. Bedenk wel: ‘niets doen’ is in feite ook een keuze. Want dan kies je er eigenlijk voor om Gods uitnodiging niet aan te nemen.

Wat je ook kiest, je keuze heeft ook gevolgen. Als je kiest voor een leven met God, heeft dat invloed op de rest van je leven hier op aarde én op het leven daarna. Een keuze voor God levert veel op (zie Les 10), maar kan je ook wat kosten (zie Les 9). Als je ervoor kiest om Gods uitnodiging niet aan te nemen, heeft dat ook gevolgen. Je blijft dan als het ware met je rug naar God toe staan.

De vraag is dus: hoe wil jij verder? Met God of zonder God?

Als jij verder wilt leven mét God, hoef je slechts het offer van Jezus te accepteren. Dat wil zeggen dat je erkent en aanvaardt dat het offer van Jezus ook voor jou is, dat Hij de straf heeft gedragen die jij eigenlijk had verdiend. Als je dit cadeau heel bewust aanneemt, is er sprake van ‘bekering’ (zie Les 9). Bekering wil zeggen dat je een nieuwe levensrichting kiest. Je keert je als het ware af van het leven zoals je dat tot nu toe hebt geleid (een leven zónder God), en richt je voortaan op een leven mét God.

Een leven met God wil overigens niet zeggen dat alles ‘een makkie’ wordt. Je zult dan nog steeds moeilijkheden kennen (ziekte, teleurstelling, tegenslag, enzovoort). Maar met God samen zul je daar beter mee kunnen omgaan. Je hoeft het dan niet meer alleen te dragen!

Feest in de hemel
Nu zou je kunnen denken dat het God misschien niet zoveel kan schelen of jij je wel of niet bekeert… Er zijn immers al zoveel mensen die geloven, wat maakt eentje meer of minder nog uit? Maar niets is minder waar: elke keer als iemand zich bekeert, is er grote blijdschap bij God en Zijn engelen (zie Lucas 15:10). Er is dan féést in de hemel! Ook om jou, als jij die keuze maakt. Is dat geen mooi idee?

Dit probeert Jezus ook duidelijk te maken met het verhaal van de verloren zoon ( Lucas 15:11-32). Ook dat verhaal eindigt met een groot feest. Zó blij is de vader dat zijn zoon weer bij hem terug is. Want voor die vader was de zoon als het ware dood: hij dacht niet dat hij zijn zoon ooit terug zou zien. En opeens is de zoon daar weer – hij is als het ware weer levend geworden voor zijn vader. En dat moet worden gevierd.

Zo is het ook met iemand die zich bekeert. Die wás als het ware dood – of liever gezegd, ten dode opgeschreven. Want dat is de straf voor de zonde. Maar na de bekering komt hij weer ‘tot leven’: een eeuwig leven met God. En dat is wel reden voor een feestje, toch? In de hemel in ieder geval wel!

Geestelijke strijd
Echter, er is ook iemand die niet blij is als iemand zich bekeert. God heeft namelijk ook een grote tegenstander: de duivel. In de Bijbel wordt hij ook wel Satan genoemd. Misschien denk je dat je hem nog niet bent tegengekomen in deze cursus. Maar hij is al eens langsgekomen ‘in vermomming’, namelijk de sluwe slang in het verhaal van Adam en Eva ( Genesis 3:1-7).

Laat het duidelijk zijn: Adam en Eva maakten zélf de keuze om in te gaan tegen wat God hun had gezegd. Maar Eva was wél op het idee gebracht door de slang… Zo werkt de duivel. Hij probeert ervoor te zorgen dat we dingen doen die niet goed voor ons zijn. In stripverhalen en tekenfilms wordt dat weleens uitgebeeld door een duiveltje dat verkeerde dingen influistert (zoiets als in dit tekenfilmpje). Herkenbaar?

En de duivel wil niets liever dan mensen van God afhouden. Als mensen een stap richting God zetten, dan zal de duivel ook extra actief worden. Dit wordt ook wel ‘geestelijke strijd’ genoemd. Dan treedt Gods tegenstander op als stoorzender, verleider of leugenaar – alles wat hij maar kan doen om mensen bij God weg te houden. Ook jou! Want hij is er beslist niet blij mee dat jij deze cursus volgt.

Mogelijk ben je je daar niet zo van bewust. Maar als je terugkijkt op de afgelopen weken, zul je er misschien iets van herkennen. Hoe ging het als je naar de cursusavonden wilde, of als je thuis de lesstof wilde doornemen? Zaten er dan misschien meer dingen tegen dan anders? Kwam er bijvoorbeeld steeds iets tussen, had je opeens last van lichamelijke klachten of vroeg je gezin veel meer aandacht dan normaal?

Of misschien fluistert de duivel je wel bepaalde leugens in, om je denken te beïnvloeden. Een fluisterstemmetje dat je wijs probeert te maken dat jij niet goed genoeg bent voor God. Of dat God jou nooit zal kunnen vergeven. Of dat God niet echt van jou houdt. Allemaal leugens!

Zo’n geestelijke strijd lijkt misschien een vreemd of zelfs eng idee. In de praktijk is het vooral heel vervelend en vermoeiend. En het is niet zo dat je er niets tegen kunt doen. Je mag bidden om Gods bescherming in deze strijd, en je kunt ook anderen vragen om dat voor jou te doen.

Het belangrijkste op dit moment, is dat je je ervan bewust wordt dat zo’n geestelijke strijd ook in jouw leven kan spelen. Juist op de momenten dat je bezig wilt zijn met God. Het klinkt misschien gek, maar als je strijd ervaart, is dat dus eigenlijk een teken dat je goed bezig bent. Als je je daarvan bewust bent, zul je de storende acties van Gods tegenstander eerder herkennen. En dan zullen die je minder snel afleiden van wat belangrijk is.

Waar sta je nu?
Je hebt nu een beeld van waar het om gaat en van wat er speelt. Dit is een goed moment om voor jezelf vast te stellen waar je nu staat ten opzichte van God.

Om meer inzicht te krijgen in je eigen ‘geestelijke situatie’, is het goed om jezelf de volgende vragen te stellen:
1. Ben je tevreden met je huidige leven?
2. Wat wil je met je leven?
3. In hoeverre ben je bereid om je huidige manier van leven aan de kant te zetten?
4. Wil je graag een kind van God zijn?
5. Stel dat je zou sterven, ben je daar dan klaar voor?
6. Weet je zeker dat je in de hemel komt?

Vertel ook aan God dat je aan het nadenken bent over deze belangrijke zaken. Vraag Hem om wijsheid, helderheid en rust. En als je geestelijke strijd ervaart, vraag Hem dan om bescherming.

Het kan best spannend zijn om zo’n keuze te maken. Misschien zie je het als een sprong in het duister. Weet dan dat je nergens bang voor hoeft te zijn! Als je de sprong waagt, mag je erop vertrouwen dat God je zal vangen. Zoals in dit lied. (Klik hier voor de vertaling van de tekst.)

Freefall
Twee stappen voorbij de rand.
Deze sprong in het duister
kan ik niet ongedaan maken.
Het is adembenemend.
Zo hoog boven de grond.
Ik hang tussen hemel en aarde,
tussen hier en daar.
Nu bent U alles wat ik nog heb.

Ik ben niet bang.
Ik weet dat ik veilig ben.
Ik neem een risico,
maar ik heb mijn keuze gemaakt.
Ik ben niet alleen.
U zult me niet loslaten.
En ik weet, in mijn vrije val
zult U me vasthouden.

Als ik alleen mijn ogen zou geloven,
zou ik doodsbang zijn.
Maar ik voel dat ik leef!
Ik weet niet hoe of wanneer,
maar ik geloof dat U uitkomst zult bieden.
Heer, ik vertrouw op U.
Ik kan niet wachten
om te zien wat U gaat doen.

Ik val naar beneden zonder parachute.
Het lijkt alsof ik kan vliegen,
maar ik weet dat U het bent.
Hierboven geen angst of tranen.
Mijn hoofd is helder
want ik weet dat U hier bent.
Ik kan niet wachten
om te zien wat U gaat doen.

Misschien ben je er al snel uit, misschien ook niet… In beide gevallen kun je concrete vervolgstappen nemen (zie onder).

Een keuze voor God: hoe verder?
Ben je er al wél uit, en wil je graag kiezen voor een leven met God? Dan kun je dat concreet maken door een bekeringsgebed. Dat is een gebed waarin je laat weten dat je Gods uitnodiging aanneemt. In dit gebed zeg je dat je gelooft dat Jezus de straf voor jouw zonde heeft gedragen. Je zegt dat je Zijn offer accepteert, dat je Hem wilt gaan volgen en dat je je dus afkeert van je oude levensrichting.

Er zijn geen speciale ‘eisen’ aan zo’n gebed. Je kunt je eigen woorden gebruiken of een bestaand bekeringsgebed. Klik hier voor een voorbeeld.

Bekeringsgebed
Here Jezus, Ik dank U, dat U in deze wereld bent gekomen
en dat U een volmaakt voorbeeld bent geweest voor alle mensen.
U hebt door Uw leven heen laten zien hoe God wil dat wij mensen zullen leven.
Ik dank U, voor wat U ons hebt geleerd en dat ik daarvan heb gehoord.
Hierbij beloof ik voortaan een volgeling van U te zullen zijn.
Ik leg mijn leven daarom in Uw handen en vraag U mijn leidsman te zijn.
Ik dank U dat U ons hebt uitgelegd, hoe mensen vrede kunnen hebben met de eeuwige God.
Ik dank U dat U daarvoor aan het kruis bent gestorven,
opdat mensen vergeving kunnen krijgen van hun zonden.
Toen U uitriep, “Het is volbracht!”, was dat ook voor mij.
Ik belijd U al mijn zonden en vraag U die te vergeven
en mij te reinigen van alle ongerechtigheid.
Here God, Ook U roep ik aan, in de naam van de Here Jezus Christus,
die ik als mijn Redder en Heer heb aangenomen.
Wilt U mij nu aannemen als Uw kind. Wilt U mijn Vader zijn en mijn leven verder leiden.
Ik beloof U naar de Bijbel te leven.
Geef mij daarvoor Uw Heilige Geest, opdat die mij leiden en helpen zal.
In de naam van Jezus.
Amen.
Het is overigens wel goed als er iemand bij is, bijvoorbeeld een gespreksleider of een andere christen. Iemand die hoort dat jij ‘ja’ zegt tegen God (net zoiets als een getuige bij een trouwplechtigheid). Daar kun je dan altijd op terugvallen als het later eens moeilijk zou zijn.

Na het bekeringsgebed is de doop een logische vervolgstap. Zo wordt het ook gezien in de Bijbel: mensen bekeren zich en laten zich vervolgens dopen (zie bijvoorbeeld Handelingen 2:37-41). Dit is ook Jezus’ bedoeling (zie Matteüs 28:19).

De doop door onderdompeling maakt zichtbaar waar de bekering voor staat: het oude leven (zonder God) inruilen voor het nieuwe leven (met God). Klik hier om daar meer over te lezen.

De doop
De doop door onderdompeling is een logisch vervolg op de bekering. De geestelijke betekenis van de doop wijst dan ook in belangrijke mate terug naar die bekering: dat is immers wat de doop zichtbaar wil maken.

De doop is als een soort begrafenis (zie Romeinen 6:4), maar dan zonder treurstemming. Op symbolische wijze wordt het oude leven afgelegd, zoals ook het natuurlijke lichaam wordt begraven. Het oude leven is uitgeleefd en moet ‘dood’ zijn. Na het sterfgeval (de bekering) volgt de begrafenis (de doop). Vervolgens wordt het nieuwe leven zichtbaar in het opstaan uit het ‘watergraf’, wat tevens verwijst naar de opstanding van Jezus en naar onze toekomstige opstanding uit de dood.

De doop is een uniek hoogtepunt. Het is de afronding en het zichtbaar maken van een geschenk van God: je hebt een nieuw, eeuwig leven ontvangen en dat wil je laten zien. Het is niet iets waarvoor je je schaamt of wat je wilt wegstoppen. Zo is de doop een uiting die getuigt van echte bekering.

Gehoorzaamheid aan de Bijbelse doop is ook gehoorzaamheid aan Jezus. Deze gehoorzaamheid houdt ook in, dat het niet nodig is om eerst antwoorden te hebben op al je vragen voordat je ‘klaar’ bent om je te laten dopen. Integendeel, in de Bijbel staan verschillende voorbeelden van mensen die zich zonder commentaar laten dopen (zoals de Ethiopiër in Handelingen 8:35-38). Je moet er natuurlijk wel enige basiskennis over hebben. Maar een eenvoudige Bijbelse ‘verkondiging’ is dus in principe voldoende.

De Bijbelse doop is echter geen zaak van dwang. Er moet sprake zijn van een vrijwillige handeling. Iedereen mag zelf zijn eigen tempo bepalen.


Er is nog veel meer te zeggen over de doop, maar het voert voor nu te ver om hier diep op in te gaan. Wil je meer weten? Vraag je gespreksleider ernaar of volg een doopstudie.

Als je er eenmaal voor hebt gekozen om een kind van God te worden, is het goed om Hem beter te leren kennen. En om te blijven investeren in de relatie met Hem. Dat houdt nooit op (net zo min als bij een gewone relatie). Klik hier om te lezen hoe je dat kunt doen.

Investeren in een relatie met God
1. Blijf je verdiepen in de Bijbel. Zoek daar zo nodig wat hulp bij. Immers, niet alles in de Bijbel is even makkelijk te begrijpen. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van Bijbelse dagboekjes (boekjes waarin elke dag een Bijbeltekst wordt uitgelegd). Of je kunt aan een andere christen vragen om uitleg bij een Bijbelgedeelte waar je zelf niet uitkomt.

De Bijbel geeft allerlei ‘richtingaanwijzingen’ voor je nieuwe leven met God. Deze kunnen je helpen om steeds meer te gaan leven zoals God het heeft bedoeld. De Heilige Geest zal je daarbij helpen.

2. Ga op zoek naar een kerk die bij je past. Het is mogelijk dat je in eerste instantie niet zoveel ziet in dit idee, doordat je een bepaald beeld hebt van ‘de kerk’. Maar er zijn kerken in allerlei soorten en maten. Sommige zijn heel laagdrempelig. Geen idee waar je moet beginnen? Vraag advies aan je gespreksleider of een andere christen. Of ga gewoon een keertje mee met iemand die je kent.

Een kerk waar je je thuis voelt is een prima plaats om meer te leren over God en over de Bijbel. En het is goed om contacten leggen met andere christenen. Door te praten met anderen die God al wat langer kennen, kun je Hem zelf ook weer wat beter leren kennen. Ook is de kerk de plaats bij uitstek om jouw gaven en talenten te ontwikkelen en in te zetten.

3. Bid regelmatig en neem daar ook de tijd voor. Neem de tijd om met God te praten, maar ook om te luisteren en samen ‘stil te zijn’. Het kan ook fijn zijn om samen met anderen te bidden.
Dan zul je Gods aanwezigheid in je leven ook steeds beter leren herkennen; Zijn leiding, bemoediging, troost en liefde.

(Nog) geen keuze voor God: hoe verder?
Ben je nog niet klaar om een keuze te maken? Of kies je ervoor om Gods uitnodiging (voorlopig?) nog niet aan te nemen? Dan kunnen deze vervolgstappen je misschien verder helpen.

1. Praat erover met anderen. Deel je vragen en bedenkingen met een mede-cursist, je gespreksleider of een andere christen. Misschien kunnen anderen je vragen beantwoorden of je op een andere manier verder helpen. Ook kan het fijn zijn om te merken dat er anderen zijn die met hetzelfde worstelen als jij.

2. Blijf je verdiepen in de Bijbel. Zoek daar zo nodig wat hulp bij. Immers, niet alles in de Bijbel is even makkelijk te begrijpen. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van Bijbelse dagboekjes (boekjes waarin elke dag een Bijbeltekst wordt uitgelegd). Of je kunt aan je gespreksleider of een andere christen vragen om uitleg bij een Bijbelgedeelte waar je zelf niet uitkomt.

De Bijbel geeft allerlei aanwijzingen over hoe God is en wat Hij voor jou in gedachten heeft. Zo vind je misschien antwoorden op bepaalde vragen. En de Bijbel kan ook leugens ontmaskeren die je zijn ingefluisterd door de duivel. Als de duivel jou bijvoorbeeld probeert wijs te maken dat Gods aanbod niet voor jou geldt, lees je in Johannes 3:16 dat iedereen die in Jezus gelooft het eeuwig leven heeft.

3. Ga op zoek naar een kerk die bij je past. Het is mogelijk dat je in eerste instantie niet zoveel ziet in dit idee, doordat je een bepaald beeld hebt van ‘de kerk’. Maar er zijn kerken in allerlei soorten en maten. Sommige zijn heel laagdrempelig. Geen idee waar je moet beginnen? Vraag advies aan je gespreksleider of een andere christen. Of ga gewoon een keertje mee met iemand die je kent.

Een kerk waar je je thuis voelt is een prima plaats om meer te leren over God en over de Bijbel (zie punt 2). En je kunt er ook contacten leggen met anderen die je misschien verder kunnen helpen (zie punt 1).

4. Bid regelmatig en neem daar ook de tijd voor. Neem de tijd om met God te praten, maar ook om te luisteren en samen ‘stil te zijn’. Het kan ook fijn zijn om samen met anderen te bidden.

De komende lessen
Je bent nu aan het einde gekomen van de ‘basisstof’ van deze cursus. Na Les 11 volgen er nog vier avonden, maar die zijn open van karakter. Hiervoor kunnen jij en de andere cursisten zelf onderwerpen aandragen. Heb je suggesties? Bespreek die dan gerust met een gespreksleider.

De invulling van die avonden kan dus verschillend zijn. Zo nodig komt er wel een spreker om uitleg bij een bepaald onderwerp te geven. Er komt echter geen lesstof meer om vooraf door te nemen.

Wat belangrijk blijft, zijn de gespreksgroepen. Je krijgt alle ruimte om eventuele vragen te stellen, dingen te bespreken waar je tegenaan loopt, enzovoort.

Tot slot nog even dit: in de cursus Op Zoek naar God heb je kennisgemaakt met de kern van het christelijk geloof. Maar er valt natuurlijk nog veel meer te leren. Als je daar interesse in hebt, kun je je gespreksleider vragen naar een passende vervolgcursus.

Geplaatst in Cursus