Over de cursus

Welkom op de website van de cursus Op zoek naar God. Via deze site heb je toegang tot de achtergrondinformatie bij de lessen. Deze kun je zelf lezen, om je daarmee voor te bereiden op de bijeenkomsten. Daar zul je nog meer over het onderwerp horen en krijg je alle ruimte om je vragen te stellen.

Misschien als je over God nadenkt, kunnen er veel vragen opborrelen. Als God alles gemaakt heeft, wie heeft God dan gemaakt? Of, hoe weet ik nou zeker dat God bestaat? En, wat is de bedoeling van dit alles? Waarom is er zoveel ellende in de wereld? Is er een leven na dit leven? Hoe weet ik nou wat de juiste geloofsrichting is? Er zijn toch zoveel godsdiensten? Wat wil God eigenlijk van ons? Waarom laat God zich nooit zien? Zou God ons kunnen horen? Hoe kan God van ons houden als hij zo ver weg is?

Dit soort vragen leven bij veel mensen, christelijk of niet. Voor talloze mensen is God vaag, ver weg en niet persoonlijk. Maar God wil juist een God van dichtbij zijn. God wil graag dat je Hem leert kennen zoals Hij echt is.
God is ook op zoek naar jou!