Blog archief

Les 11 – Durf te kiezen

De cursus is inmiddels een aardig eind gevorderd. Je hebt veel informatie verwerkt over verschillende onderwerpen binnen het christelijk geloof. Als het goed is, heb je daarbij ontdekt dat één en ander ook betrekking heeft op jou persoonlijk. De Bijbel

Geplaatst in Cursus

Les 10 – Wat heb ik eraan?

Je bent inmiddels een aardig eind op weg met de zoektocht naar God. Je hebt veel informatie verwerkt. Het wordt nu tijd om de balans op te maken. In Les 9 heb je stilgestaan bij mogelijke weerstanden en worstelingen. Misschien

Geplaatst in Cursus

Les 9 – Ja, maar…

In de afgelopen lessen is in feite de kern van het christelijk geloof behandeld. Even kort samengevat: – God houdt van ons en wil een relatie met ons. – Zonde zorgt echter voor een kloof tussen God en ons. -

Geplaatst in Cursus

Les 8 – De Heilige Geest

In Les 7 heb je meer geleerd over het offer van Jezus en wat dat betekent voor ons. Doordat Jezus de enige was die nooit heeft gezondigd, was Hij ook de enige die onze straf kon dragen. Door voor ons

Geplaatst in Cursus

Les 7 – God maakt het in orde

In Les 6 heb je meer geleerd over zonde en wat de gevolgen daarvan zijn. Je hebt geleerd dat Adam en Eva kozen tegen God. Dat leidde tot een breuk in de relatie tussen hen en God. Hun keuze leidde

Geplaatst in Cursus

Les 6 – Verbroken relatie

In Les 5 heb je geleerd dat Gods liefde naar ons persoonlijk uitgaat en dat God een relatie wil. Je hebt ook geleerd dat God de mens daarvoor een vrije wil heeft gegeven. Een goede relatie kan immers alleen bestaan

Geplaatst in Cursus

Les 5 – God wil een relatie

In Les 3 en 4 heb je meer geleerd over God en Jezus. Je hebt onder andere geleerd dat God liefde is. Hij houdt van de mensen die Hij heeft gemaakt. Het is dan ook niet zo vreemd dat Hij

Geplaatst in Cursus

Les 4 – Jezus

In Les 3 heb je meer geleerd over God. Het onderwerp van Les 4 ligt min of meer in het verlengde daarvan: volgens christenen is Jezus namelijk de zoon van God. Jezus is ook de ‘hoofdpersoon’ van het christelijk geloof

Geplaatst in Cursus

Les 3 – God

In Les 2 heb je meer geleerd over de Bijbel, volgens christenen het woord van God. Maar hoe zit het nu met God zelf? Bestaat God wel? En zo ja, hoe is God dan? Deze vragen staan centraal in Les

Geplaatst in Cursus

Les 2 – De Bijbel

Nu is het tijd om aan het echte werk te beginnen! Het onderwerp van Les 2 is de Bijbel – een heel belangrijk boek in het christelijk geloof. Stel jezelf om te beginnen de volgende vragen, als persoonlijke voorbereiding op

Geplaatst in Cursus